Profile

Join date: Oct 29, 2022

About


cryptopia geld terug


1.

De rechtbank is van oordeel dat de MMA-melding, in combinatie met de andere onderzoeksbevindingen zoals hiervoor omschreven, voldoende concreet is om tot de verdenking te komen dat ten tijde van het betreden van het pand op 20 april 2020 een hennepkwekerij in het pand aanwezig was en het binnentreden in het pand rechtmatig is geweest. Hoewel er sprake is van tijdsverloop tussen de MMA-melding, de door de politie verrichte onderzoekshandelingen en het moment waarop het pand is betreden, maakt dit naar het oordeel van de rechtbank niet dat de instap in het pand daardoor niet gerechtvaardigd was. De rechtbank verwerpt in zoverre het verweer van de raadsman.

HR 3 december 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZD0584, NJ 1997, 574, m.nt. [naam 19] .

Het artikel 359a-verweer

">97 Verder volgt uit een WhatsApp-gesprek op 8 april 2018 tussen verdachte en ‘ [naam 8] ’ dat verdachte zelf altcoins maakt en daar vervolgens een website achter hangt, want ‘dan lijkt alles legit’.<a href="#_ca690c5e-e0dd-4512-9c5c-b59670e590ed" title=" -

">41

AH091, pagina 20001067, fragment 38.

AH255, pagina 20001928, vierde alinea.

">131 Daarnaast zorgt [medeverdachte 2] op 15 oktober 2017 voor de update van Twitter voor wat betreft de altcoin MALC.<a href="#_4ab09883-578b-485c-943b-668114403f7c" title="

De enige plausibele verklaring voor Cryptopia’s passiviteit is dat ze geen toegang meer hadden tot hun eigen portemonnees. Het lijkt erop dat Cryptopia niet alleen hun geld kwijt is, maar ook de toegang tot al of bijna al hun 76.000 Ethereum portemonnees kwijt is.

AH317, pagina 20002217, screenshot van het Twitter-account [twitteraccount 1] .

8.1.2

">150 Zo blijkt bijvoorbeeld op 10 augustus 2021 uit de richtlist van de coin Tulipmania dat verdachte op 10 verschillende adressen tezamen genomen ruim 45% van alle coins in zijn bezit had.<a href="#_5cedbb2a-f5b5-4635-aa1f-e3f1d262b589" title="

Open is de openingskoers in Bitcoin van het aangegeven tijdstip.

De rechtbank is van oordeel dat dat door de gebezigde bewijsmiddelen en de behandeling op de terechtzitting is komen vast te staan dat verdachte door het onder 1 primair bewezen verklaarde feit rechtstreeks schade heeft toegebracht aan de benadeelde partij.

Hierna kun je klikken op ‘balances' of ‘deposit' om een storting te kunnen maken. Zelf geven we de voorkeur aan ‘deposit'.

Ad. 3 – Het maken van GitHub-pagina’s

De maatstaf

">64 Op 8 april 2018 chatten verdachte en [medeverdachte 1] over en weer: ‘Haha, we hebben weer 9 LTC’. ‘Ja, gaat lekker he’. ‘Ze blijven geld geven’.<a href="#_b9a63387-7c32-4c59-8d2a-6ab1169dad21" title="

Cryptopia is een grote exchange, waar je kunt handelen in verschillende soorten cryptovaluta. In dit artikel leggen we je stapsgewijs uit hoe je kunt starten met handelen bij Cryptopia. Cryptopia is sinds 27 mei 2019 gesloten. Je kunt uitwijken naar een van de andere exchanges! Bitvavo is onze favoriete exchange. Probeer het hier!

">23 ‘De servers stonden bij verdachte thuis’.<a href="#_f245ad34-3a35-458b-bffd-30d2d6994487" title="

});

AH088, pagina 2000975, fragment 36.

AH420, pagina 20002772, fragmenten 1.4.

1) de in beslag genomen de Bitcoin ATM;

AH091, pagina 20001082, fragment 62.

5

Wilson Harle. Cryptocurrencies as property. October 2020. Abgerufen am 22.01.2021

-

- Het geldbedrag van € 973.030,-- dat ‘uit enig misdrijf’ afkomstig is

AH091, pagina 20001051, fragment 13.

">55 Uit datzelfde chatgesprek blijkt dat Coinhouse op dat moment 30.000 klanten had en dat er in ieder geval 16 Bitcoins, 144 Litecoins, 16 Bitcoins aan ECA en 20 Bitcoins aan X8 aan klanttegoeden bij Coinhouse in beheer waren.<a href="#_d9bec91a-e20c-4508-94ed-e19f9acd9673" title="

AH360, pagina 20002561, vierde alinea, en pagina 20002562, zesde alinea. Wij raden je wel aan om geen grote hoeveelheden cryptocurrency te laten staan op je Cryptopia wallet.

De rechtbank heeft hiervoor al vastgesteld dat verdachte [website 11] -pagina’s heeft aangemaakt voor de door hem gecreëerde altcoins. In november en december 2021 heeft de politie met betrekking tot een deel van die coins onderzoek gedaan op een drietal openbare websites, genaamd GitHub, Bitcoin Garden en Bitcoin Talk.<a href="#_a1e56a15-ef6d-4897-b10a-4adcc349d130" title="

hij omstreeks 20 april 2020 te Deventer, een hoeveelheid elektriciteit, dat geheel aan een ander toebehoorde, te weten aan Enexis Netbeheer B.V., heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, terwijl verdachte weg te nemen elektriciteit onder zijn bereik heeft gebracht door middel van verbreking.

AH091, pagina 20001066, fragment 38.

Na het klikken op ‘deposit', krijg je alle cryptomunten te zien, op volgorde van alfabet. Hierna klik je op bitcoin en druk je op verder. Vervolgens maakt cryptopia een uniek adres aan, waar je een zelf gekozen hoeveelheid bitcoin naartoe kunt sturen, vanaf een bitcoin wallet of Bitvavo.

. “Last ” is de koers van de laatste transactie die heeft plaats gevonden op Cryptopia. Dit betekent niet automatisch dat het dan een verkooporder is geweest want het kan namelijk ook een kooporder zijn.

-

">136 Daarna werd op 22 november 2018 de coin Tulipmania gepromoot: ‘Tullipmania is now listed on [account 2] . [account 3] will soon follow. [website 12] … Happy trading to all!!!!’.<a href="#_79b04ea8-8fd9-4485-ab1c-c890bf2ceab4" title="

Het is daarom goed om vooraf reviews van exchanges te lezen, zodat je op de hoogte bent van de betrouwbaarheid. Er zijn verschillende onderdelen waarop exchanges beoordeeld kunnen worden, namelijk: betaalmethoden, service, handelskosten, aanbod en gebruiksvriendelijkheid van het platform. Al deze factoren bepalen samen de betrouwbaarheid van een handelsplatform. Lees als voorbeeld onze Bitvavo review en Binance review, twee grote en bekende exchanges.

2) de 5 miners die in Deventer in beslag zijn genomen;

AH01.01, pagina 10001, eerste en tweede alinea van de verklaring, en AH02.01, pagina 100015, eerste alinea van de verklaring.

Dit vonnis is gewezen door mr. D. ten Boer, voorzitter, mr. H.R. Schimmel en

">32 Bovendien wordt gebruik gemaakt van een klantenservice.<a href="#_6a992e99-b12c-49bc-a929-19cc359593c5" title="

schadevergoeding

Ongeveer 960.000 voormalige Cryptopia gebruikers zullen op de hoogte worden gebracht en wie zich registreert zal gevraagd worden enkele accountgegevens te bevestigen om te verzekeren dat alleen geverifieerde gebruikers van de beurs aanspraken maken.

HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, r.o. 3.6.5.

">158 Op 27 juni 2017 schrijft ‘ [naam 12] ’ aan verdachte: ‘Zolang prijs redelijk op pijl blijft gaan ze wel omhoog met hun orders. Pumpen is veel werk, weet er alles van’, waarop verdachte reageert: ‘Ja, en ik laat die bot gewoon draaien hé.’.<a href="#_01aea572-871b-4e10-9414-6173296cf0b3" title="

AH091, pagina 20001070, fragment 44.

De rechtbank stelt voorafgaande aan de bespreking van het onder 4 en 5 ten laste gelegde witwassen vast dat virtuele valuta (Bitcoins en altcoins) te scharen zijn onder het begrip ‘voorwerp’ in de zin van de witwasbepalingen in Titel XXXA Sr. De rechtbank heeft bij de bespreking van het onder 1 primair, 2 en 3 ten laste gelegde al geoordeeld dat virtuele valuta is aan te merken als ‘enig goed’. Aan het begrip ‘voorwerp’ komt een autonome strafrechtelijke betekenis toe. De term omvat blijkens artikel 420bis lid 2 Sr ‘alle zaken en vermogensrechten’. Virtuele valuta zijn voor menselijke beheersing vatbare objecten met een reële waarde in het economisch verkeer die voor overdracht vatbaar zijn. Er kan met virtuele valuta worden betaald. De feitelijke en exclusieve heerschappij ligt bij de persoon die toegang heeft tot een wallet en wordt verloren bij een succesvolle transactie naar een andere wallet. Zowel Bitcoins als altcoins zijn individueel bepaalbaar: van iedere coin wordt het ontstaan en iedere transactie die ermee wordt uitgevoerd in de blockchain bijgehouden. Bovendien volgt uit de wetsgeschiedenis dat de betekenis van ‘alle zaken en vermogensrechten’ ruimer moet worden opgevat dan het begrip ‘enig goed’.<a href="#_17192c2d-e783-43a6-9527-5cab46063cbb" title="

Het standpunt van de verdediging

De rechtbank stelt op basis van het voorgaande vast dat verdachte de domeinnamen van voornoemde websites heeft geregistreerd, deze websites heeft gebouwd, online heeft gezet en heeft onderhouden en dat hij zich op deze wijze heeft voorgedaan als een bonafide (software)maker van virtuele valuta/altcoins en de indruk heeft gewekt dat het om bonafide altcoins zou gaan.

Daar geef je de verkoopprijs in &amp; de hoeveelheid

AH093, pagina 20001088 fragment 1.

- verklaart voorts verbeurd een nog niet in beslag genomen voorwerp, te weten:

">144 Over MALC schrijft verdachte op 9 oktober 2017 aan ‘dariinternational’ dat de listing is betaald.<a href="#_a95a06a3-bcb1-4b65-9ead-1cb64a5b619c" title="

hideHeaders: false,

‘Een voorwerp’

Aankopen van DGB bij Cryptopia

Marktplaats bij Cryptopia

VE01.04, pagina 700045, vijftiende en zestiende alinea.

7

Zie het proces-verbaal van de in het openbaar gehouden terechtzitting op 11 januari 2022.

Feit 1 primair: Medeplegen van oplichting ( [website 1] )

[aangever 3] en [aangever 4] te bewegen tot het scannen van QR-codes, welke QR-codes door verdachte werden geproduceerd en waren voorzien van het Triodos-logo en waarbij werd gezegd dat door het scannen van de QR-code een betaling kon worden geannuleerd, en,

Een samenweefsel van verdichtsels

">117 De op de [website 11] -pagina’s gedeelde bron/programmeercodes waren vals en de software programma’s/wallets werkten niet, omdat verdachte anders niet in de gelegenheid zou zijn geweest om de coins van de premine zelf te verkrijgen. Dit leidde ertoe dat sommige personen hun coins niet op een handelsplaats konden plaatsen.<a href="#_e172a086-db94-4f65-bc04-0f16f1ec70e6" title="

De voorwerpen die verbeurd worden verklaard

Transactie historie feit 5: in de periode van 1 januari 2017 tot en met 20 mei 2021 in Deventer samen met anderen of alleen een gewoonte heeft gemaakt van witwassen van (virtuele) valuta, horloges, een vaartuig en personenauto’s;

De vordering van de benadeelde partij [aangever 2]

Stap 7: het herhalen van de stappen 1 tot en met 6, eventueel met nieuwe

Het standpunt van de raadsman

en

Wanneer je een storting wilt maken, moet je naast je accountnaam op het bitcoin symbool drukken. Vervolgens zal er een dropdown menu uitklappen.

Zie de aan de aangifte gevoegde bijlage A01.01-003, pagina’s 10007 en 10008.

ECLI:NL:RBOVE:2022:348, Rechtbank Overijssel, 08.132541-21 en 08.211081-20 (ter terechtzitting gevoegd) (P)

een warmtemeting op 14 januari 2020;

de klanten niet te hebben ingelicht over het sluiten van de opnamefunctie van hun wallet/tegoeden in beheer bij [website 1] waardoor deze virtuele valuta van de klanten niet meer werden uitbetaald en/of

Voor je de beslissing neemt om in Cryptopia te investeren, zijn er een paar dingen die je moet weten. Daarom leggen we in de volgende paragrafen alle belangrijke informatie hierover uit om je bij je beslissing te helpen.

De vordering van de benadeelde partij Triodos Bank N.V.

De door verdachte gemaakte cryptovaluta bleken geenszins betrouwbare virtuele valuta te zijn. Verdachte heeft er van meet af aan alles aan gedaan om de door hem gecreëerde altcoins betrouwbaar te doen laten lijken. Hij hanteerde bij elke coin een werkwijze voor pumpen en dumpen. Hij maakte – samen met een ander – websites, want dan leek alles legaal en anders werd de coin niet door een cryptohandelsplaats gelist. De virtuele valuta werden op de markt gebracht en de premine werd verborgen/verhuld. Verdachte maakte naar eigen zeggen een ‘shitcoin’ om zijn eigen zakken met Bitcoins van ‘nietsvermoedende schaapjes’ te vullen. Dit was van toepassing op elke coin die hij maakte, want verdachte ging elke keer weer op zoek naar nieuwe cryptohandelsplaatsen om deze ‘shitcoins te listen en te dumpen op het gewone voetvolk’. Alvorens die coins te kunnen dumpen, moest hij ze eerst pumpen. Verdachte creëerde daartoe zelf handelsvolume op de cryptohandelsplaats, verspreidde de door hem aangekochte coins op verschillende wallets om te voorkomen dat hij met één wallet op een richlist kwam te staan en verspreide online onvoldoende dan wel onjuiste informatie. Hiermee maakte hij investeerders cryptovaluta afhandig en daarmee verdiende verdachte zijn vermogen. Al hetgeen verdachte heeft gedaan om zich met zijn altcoins in het rechtsverkeer te presenteren, was erop gericht bij investeerders een onjuiste voorstelling van zaken in het leven te roepen om daarvan misbruik te maken. De rechtbank is dan ook van oordeel dat er sprake is van het aannemen van een valse hoedanigheid door zich als bonafide deelnemer aan het economisch verkeer te presenteren, terwijl dit geenszins het geval was.

Wanneer je jouw bitcoin(s) hebt verzonden, kun je de status in de gaten houden door naar balances te gaan, om vervolgens op deposit historie te drukken.

">147 Dit geeft grond voor de veronderstelling dat verdachte ook gebruik heeft gemaakt van de cryptohandelsplaats YoBit. Verdachte heeft eveneens gebruikgemaakt van de handelsplaats Crex24, zo blijkt uit een chatgesprek op 21 januari 2019: ‘Dat gekke Crex24 heeft me toch een berg volume elke dag’. Bovendien is de altcoin Tulipmania rond 22 november 2018 gelist op de handelsplaats Crex24.<a href="#_4676db96-b35c-4b9e-9f4b-e0f92c4edc83" title="

Zie de aan de aangifte gevoegde bijlage A01.01-003, pagina’s 10007 en 10008.

zulks terwijl hij, verdachte en/of verdachtes mededader(s) van het plegen van dat feit al dan niet een gewoonte heeft/hebben gemaakt;

AH006, pagina 2000241, fragment 14.

€ 22.970,-- (contante uitgave door ATM/verdachte aan derden na aankoop van virtuele valuta door derden);

VE01.04, pagina 700022, vijfde alinea, en pagina 700045, dertiende alinea.

pumpen

AH088, pagina 2000971, fragment 28.

De rechtbank heeft de zaken, die bij afzonderlijke dagvaardingen onder de bovenvermelde parketnummers zijn aangebracht, gevoegd. Voor de leesbaarheid van dit vonnis nummert de rechtbank de feiten van de zaak met parketnummer 08.132541-21 als feit 1, feit 2, feit 3, feit 4, feit 5 en feit 6 en het feit van de zaak met parketnummer 08.211081-20 als feit 7.

">107 Uit Slack-chatberichten tussen ‘ [naam 10] ’ en ‘ [naam 11] ’ blijkt dat er verscheidene [website 11] -pagina’s zijn aangemaakt voor de coins die verdachte heeft gecreëerd. Verdachte heeft op 28 juni 2021 bij de politie verklaard dat hij op verschillende fora gebruik heeft gemaakt van de naam ‘ [naam 11] ’ en dat de naam ‘ [naam 10] ’ hem vaag wel iets zegt.<a href="#_651052be-f947-4ead-8755-bca2e4a2942c" title="

2 Achtergrond: Wat je moet weten over Cryptopia

De rechtbank overweegt op basis van de hiervoor genoemde bewijsmiddelen dat [aangever 3] en [aangever 4] als klanten van de Triodos-bank dachten dat malafide betalingen werden geannuleerd en hun gelden veilig werden gesteld, terwijl hen juist geld afhandig werd gemaakt en zij door een onjuiste voorstelling van zaken zijn overgegaan tot de afgifte van geld. De rechtbank stelt op basis hiervan vast dat [aangever 3] en [aangever 4] door listige kunstgrepen, het aannemen van een valse naam en een valse hoedanigheid en door een samenweefsel van verdichtsels zijn bewogen tot de afgifte van een hoeveelheid geld, te weten respectievelijk € 970,-- en € 4.740,--. - Oogmerk van wederrechtelijke bevoordeling, de periode &amp; medeplegen

AH435, pagina 20002862, tweede alinea onder ‘aanleiding’.

Conclusie

De raadsman heeft zich voor wat betreft het beslag op het standpunt gesteld dat alle in beslag genomen voorwerpen – inclusief de waarde van 0.08345131 BTC in de wallet van verdachte en de in beslag genomen gouden ketting van de zoon van verdachte – aan verdachte moeten worden teruggegeven. Indien het voorwerp reeds verkocht is moet de verkoopopbrengst in de vorm van schadevergoeding aan verdachte worden uitbetaald.

hideFooter: false,

">1De strekking van dit zogenoemde Zwolsman-criterium is dat in het geval dat er een zodanig ernstige inbreuk op het recht van verdachte op een eerlijke behandeling van zijn strafzaak is gemaakt dat er geen sprake meer kan zijn van een eerlijk proces in de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM), niet-ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie in de vervolging plaats moet vinden. Het moet gaan om een onherstelbare inbreuk op het recht op een eerlijk proces die niet op een behoorlijke en effectieve wijze is of kan worden gecompenseerd. Daarbij moet die inbreuk het verstrekkende oordeel kunnen dragen dat – in de bewoordingen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) – ‘the proceedings as a whole were not fair’. In het zeer uitzonderlijke geval dat op deze grond de niet-ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie in de vervolging in beeld komt, hoeft daarnaast niet te worden vastgesteld dat de betreffende inbreuk doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van verdachte heeft plaatsgevonden. Aanleiding voor een niet-ontvankelijkverklaring op deze grond kan bijvoorbeeld bestaan in het geval waarin gedragingen van politie en justitie ertoe hebben geleid dat de waarheidsvinding door de rechter onmogelijk is gemaakt.<a href="#_32edeea2-fdf4-438c-9544-8e96d7a2f6f6" title="

">141 Verdachte heeft zijn altcoins op diverse cryptohandelsplaatsen tegen betaling gelist. Hij heeft op 28 mei 2021 bij de politie verklaard dat hij bij meer dan 2 maar minder dan 500 handelsplaatsen cryptovaluta heeft staan.<a href="#_1c1c2f9c-8361-4709-bb8d-4609a5a17aee" title=" De bijkomende straffen

">123

-

Zoekt u actueel nieuws, goede tips en markt analyses?

De rechtbank is van oordeel dat verdachte zich in de ten laste gelegde periode van 1 januari 2020 tot en met 20 mei 2021 in Nederland schuldig heeft gemaakt aan een gewoonte maken van het plegen van witwassen van een geldbedrag van € 973.030,--.

">184 De rechtbank is dan ook van oordeel dat virtuele valuta vanwege hun eigenschappen strafrechtelijk gezien als ‘een voorwerp’ gekwalificeerd kunnen worden.

Vol het totaal aantal verhandelde NEO’s gedurende deze candle.

€ 837,22, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 19 april 2018, met dien verstande dat als en voor zover al door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

Uit de door de raadsman overgelegde en ter terechtzitting van 11 januari 2021 voorgehouden pleitnota volgt dat hij, voor het geval de rechtbank van oordeel is dat er sprake is van witwassen, heeft bepleit dat de kwalificatie-uitsluitingsgrond moet worden toegepast, omdat de (virtuele) valuta met een totale waarde van in totaal € 205.290,--, afkomstig is uit een door verdachte gepleegd misdrijf. Ter onderbouwing daarvan heeft de raadsman gesteld dat het totale geldbedrag de opbrengst uit de Bitcoin ATM van verdachte betreft.De rechtbank verwerpt het verweer van de raadsman. De raadsman heeft immers op geen enkele wijze voldoende geconcretiseerd op basis waarvan kan worden vastgesteld dat dat de (virtuele) valuta met een totale waarde van in totaal € 205.290,-- afkomstig is uit een door verdachte begaan misdrijf. Omdat uit het procesdossier evenmin blijkt van een door verdachte begaan misdrijf waaruit deze virtuele valuta afkomstig is, is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake van de zogenoemde kwalificatie-uitsluitingsgrond.

Op 28 mei 2020 heeft de politie onderzoek gedaan naar de Whois-gegevens van de domeinnaam [domeinnaam] , een domeinnaam die door [medeverdachte 1] is geregistreerd. Hoewel [domeinnaam] op 26 maart 2017 onder de naam van [medeverdachte 1] op [website 13] is geregistreerd, blijkt uit de Whois-gegevens dat die klantgegevens in januari 2018 zijn gewijzigd naar de gegevens van ene [aangever 5] .<a href="#_ca86d48c-8c4a-4561-aac9-4cab1212f6b4" title="

AH074-018 ( [website 2] ), AH074-013 ( [website 4] ), AH074-011 ( [website 6] ), AH074-010 ( [website 7] ) en AH074-017 ( [website 8] ). ">102 Voorts volgt uit een Skype-gesprek van 28 september 2021 tussen verdachte en [medeverdachte 1] dat Paris, GET, UK Coin en USA Coin van verdachte zijn.<a href="#_0a28c089-45f2-49dc-b36f-c4db3cca67a5" title="

Een geldbedrag van € 863.538,54

">197 Het vermoeden van witwassen is naar het oordeel van de rechtbank dan ook gerechtvaardigd.

AH321, pagina 200022448, fragment 7, en pagina 200022448, fragment 8.

Feit 7: Diefstal van stroom in Deventer

VE01.01, pagina 70005, tweede alinea.

2FA bij Cryptopia

4) de woning van verdachte aan [adres 1] , de diverse virtuele valuta en een geldbedrag van € 75.000,-- dat verdachte ter investering van onroerend goed in Oostenrijk heeft aangewend (de vordering op de heer [naam 17] );

">86Uit onderzoek naar de transacties en de daarbij horende transactie fee is gebleken dat verdachte en [medeverdachte 1] (virtuele) valuta van de wallets van Coinhouse-gebruikers naar hun eigen wallet hebben overgemaakt. In de periode 10 maart 2018 tot en met 5 augustus 2018 zijn in totaal 11,998 Bitcoins (in 17 transacties) vanaf het cluster Coinhouse naar het Bitcoin-adres van verdachte overgemaakt. Met inachtneming van de koers BTC/EUR volgens de wereldwijde cryptovalutahandelsplaats Kraken en rekening houdende met de datum en het tijdstip van de eerste bevestiging op de Bitcoin-blockchain, hadden die Bitcoins een totale waarde van € 69.086,35.<a href="#_fbd86e01-461a-4eb9-843b-55a5cadc7974" title="

Cryptopia is een grote exchange, waar je kunt handelen in verschillende soorten cryptovaluta. In dit artikel leggen we je stapsgewijs uit hoe je kunt starten met handelen bij Cryptopia. Cryptopia is sinds 27 mei 2019 gesloten. Je kunt uitwijken naar een van de andere exchanges! Bitvavo is onze favoriete exchange. Probeer het hier!

AH089, pagina 2000999, fragment 10.

2.2 Wat is er met Cryptopia gebeurd?

">122 Anders gezegd: verdachte verandert ná de premine de broncodes van een altcoin. De premine werd verhuld door informatie over het aantal coins dat in omloop was uit de walletsoftware te verwijderen, want zegt verdachte in een chatbericht op 9 september 2017 tegen [medeverdachte 2] : ‘dan kun je net zoveel liegen als je wilt’.<a href="#_21290706-d9bf-42e2-b490-a39165850cee" title="

">25 Feit 2: Medeplegen van oplichting (pumpen en dumpen)

-

3

Later verduidelijkte de beurs op Twitter dat ze een beveiligingslek hadden opgelopen. Cryptopia ging een paar dagen offline voor het in het midden van de maand verklaarde dat het een beveiligingsinbreuk had gehad die tot aanzienlijke verliezen had geleid.

De rechtbank overweegt dat een hack-scenario geenszins aannemelijk is geworden, omdat [medeverdachte 1] heeft verklaard dat ‘alleen hij en verdachte’ toegang hadden tot de exchange.<a href="#_dc42433e-1a25-4304-81b1-8deb9dbe3e6e" title="

">21 Het was een exchange, ons eigen bedrijf’.<a href="#_291c7285-b85b-4aca-b0de-5ef6554670c1" title="

HR 26 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:742, r.o. 3.2, waarin ook wordt verwezen naar HR 6 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX4280, HR 8 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW5002 en HR 2 juli 2013, ECLI:NL:HR:2013:7.

AH088, pagina’s 2000958 en 2000958, fragment 4.

een cryptohandelsplaats/exchange genaamd [website 1] op te zetten en zich op deze wijze voor te doen als een bonafide facilitator van de handel in virtuele valuta en/of zijnde een reguliere handelsplaats voor virtuele valuta en/of

-verklaart verbeurd:

">148 Kortom, verdachte heeft, zoals hij het zelf schrijft, ‘coins gemaakt en deze op een exchange geknald’.<a href="#_f85421a0-9368-4efb-b95f-f2ac71108b91" title="

6.

7.

€ 9.738,--, bestaande uit materiële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment waarop het strafbare feit is gepleegd. De gevorderde materiële schade betreft de schade die klanten van de Triodos-bank, te weten [aangever 3] , [aangever 4] en [aangever 7] , ten gevolge van de oplichting hebben geleden. Ook is verzocht de schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

10 De beslissingDe rechtbank:

Hoewel de broncode van een altcoin op [website 11] openbaar is en in principe voor het publiek te raadplegen is, is het voor een investeerder zeer lastig om zo’n broncode te interpreteren. Indien de premine eerlijk gecommuniceerd wordt, kunnen investeerders hier rekening mee houden. Zonder dergelijke informatie, kunnen zij zich zeer lastig een waarheidsgetrouwe voorstelling maken van (de waarde van) de cryptovaluta. Het controleren van de juistheid van een broncode vereist bovendien specialistische kennis.<a href="#_393b8e9c-b7b3-4e93-9dc7-221b37636758" title="

7 De op te leggen straf of maatregel

HR 20 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2889 en ECLI:NL:HR:2016:2892, r.o. 2.3.4.

AH088, pagina 2000969, fragment 23.

Laatst bijgewerkt: 21-09-2021

2.6 Welke bezittingen worden uitbetaald?

€ 937.030,--, bij geen (of niet gehele) voldoening te vervangen door 365 dagen vervangende hechtenis.

Cryptopia gestopt

Cryptopia: Heeft investeren zin of niet? - ADVIESJAGERS

Sindsdien heeft Cryptopia in de VS faillissement en “urgent interim relief” aangevraagd. Faillissementscurator Grant Thornton zegt dat de verhuizing een poging is om Cryptopia’s informatie te bewaren, die nu opgeslagen en gehost wordt op servers die geëxploiteerd worden door een in Arizona gevestigd bedrijf.

">138‘Weer op zoek naar nieuwe exchanges om shitcoins te listen en te dumpen op het gewone voetvolk’, aldus verdachte tegen [medeverdachte 1] op 30 september 2017.<a href="#_bf6f4197-f8d6-4cc0-b276-68e9f7af1e6f" title="

Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:

Conclusie

De rechtbank stelt op basis van het voorgaande vast dat door verdachte en [medeverdachte 1] handelsvolume is gecreëerd, zodat het leek alsof er op de cryptohandelsplaats [website 1] 1.000 mensen aan het handelen (traden) waren.

High is de hoogste koers in Bitcoin gedurende deze candle (staaf).

-

">7 Bovendien bleek uit onderzoek in de politiesystemen op 14 november 2019 dat een warmtemeting op het woonadres van verdachte op 12 juni 2013 een positief resultaat had. ">33

AH186, pagina 20001574, fragment 3.

8.3

wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

Verdachte heeft géén concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring afgelegd over de herkomst van het geldbedrag van € 973.030,--. Verdachte heeft immers op geen enkele wijze inzicht gegeven in de wijze waarop hij naar zijn zeggen legaal geld heeft verdiend en hoeveel hij hiermee op welk moment precies heeft verdiend. Het procesdossier levert evenmin een aanwijzing op voor een mogelijke legale herkomst van het genoemde geldbedrag. De rechtbank is van oordeel dat onder deze omstandigheden met voldoende mate van zekerheid kan worden uitgesloten dat het genoemde geldbedrag een legale herkomst heeft. De enige aanvaardbare verklaring is dus dat het geldbedrag van

te bellen met (de hiervoor genoemde personen), en,

">176 Uit een analyse van die aangetroffen schermafbeeldingen van QR-codes blijkt dat deze overeenkomen met de QR-codes die [aangever 3] en [aangever 4] hebben ontvangen.<a href="#_a87cb17b-7716-4d06-8147-48c839cb6f2c" title="

Je ziet rechtsboven naast je username een Bitcoin logo staan, daar klik je op en het volgende zie je verschijnen.

">47 Diezelfde gegevens van [aangever 5] zijn ook gebruikt voor de domeinnaamregistratie van [website 1] .<a href="#_b6257a4c-51dc-4173-b146-0ba7cc146063" title="

2.

mr. L. Grooters en van wat door verdachte en zijn raadsman mr. J. el Hannouche, advocaat in Utrecht, naar voren is gebracht.

(

Maandag, 14 januari

">17 In het Runescape-arrest is bepaald dat virtuele voorwerpen ook zijn aan te merken als ‘enig goed’.<a href="#_eb7d2061-f02b-4e61-b1dd-46357bd0ed46" title="

Ad. 3 – Het creëren van handelsvolume

VE02.01, pagina 700077, derde alinea.

2.3 Wanneer werd Cryptopia aangevallen?

Dit bedrijf heeft naar verluidt zijn contract met Cryptopia opgezegd en eist een betaling van 2 miljoen dollar, wat de vrees aanwakkert dat het bedrijf kan besluiten Cryptopia’s gegevens te wissen als het niet betaald wordt.

Handelen bij Cryptotopia: onze uitleg

AH004-002, pagina 2000171.

Zie de oproeping OM-zitting van 7 april 2021 in het strafdossier met parketnummer 08.211081-20. ">198Verdachte heeft met zijn handelen een geldbedrag van € 863.538,43 niet-traceerbaar gemaakt. Verdachte heeft op deze wijze welbewust virtuele valuta voorhanden gehad en omgezet, terwijl dit – onmiddellijk – uit enig misdrijf afkomstig was. De rechtbank acht ten aanzien van het tweede gedachtestreepje eenvoudig witwassen wettig en overtuigend bewezen.

Op 15 januari kondigde Cryptopia op Twitter aan dat het een grote inbreuk op de beveiliging had gehad, waardoor “aanzienlijke verliezen” waren geleden. De handelsdiensten werden opgeschort en die nacht werd een politie-onderzoek ingesteld, dat de volgende dag leidde tot een afsluiting van het hoofdkantoor van het bedrijf in Colombo Street. (5, 6).

HR 31 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BQ9251, NJ 2012, 536, m.nt. [naam 20] .

-

">36 Volgens [medeverdachte 1] was van meet af aan het doel dat verdachte en hij geld met [website 1] zouden verdienen met transaction fees.<a href="#_52608c19-7c08-45d8-8552-8acfce214164" title="

Aangever [aangever 2] heeft verklaard dat hij voor de cryptohandelsplaats [website 1] heeft gekozen, omdat dit één van de exchanges was die altcoins (ECA) aanbood, zij een bepaald volume aanhielden, de koers gunstig was en hij van anderen – via een Telegram-groep – hoorde dat mensen hier in geïnteresseerd waren. Ook was het een voordeel dat er een Nederlandse klantenservice was. Hij verklaarde op 30 november 2021 bij de rechter-commissaris: ‘Op Coinhouse zag het er wel gelikt uit’.<a href="#_f87830a0-4e07-43ff-97ab-bc12e80b0643" title="

">145 Die laatstgenoemde gebruiker vraagt op 27 november 2017 aan verdachte: ‘Hoe loopt je coin op Cryptopia. Kom er bijna nooit. Zag hem daar, hehe’, waarop verdachte reageerde: ‘Ja, wel lekker op zich, niet spectaculair.’<a href="#_192da7c8-bf9e-4aa6-8271-4bb3779670dd" title="

Het oordeel van de rechtbank

het creëren van handelsvolume door het laten draaien van software (bot) dat geautomatiseerd virtuele valuta koopt en verkoopt zodat het lijkt alsof er 1000 mensen aan het handelen (traden) zijn op de handelsplaats [website 1] en/of

">100 Daarnaast blijkt uit het WhatsApp-gesprek tussen verdachte en ‘ [naam 9] ’ van 17 januari 2018 dat onder meer EuropeUnited, Lepen en SLCO van verdachte zijn.<a href="#_6b2fd2ab-ce55-4abf-addd-46f58c28c891" title="

">12

">128[bedrijf 2] B.V. heeft op enig moment aan de politie een overzicht van de actuele saldi van verdachte aangeleverd, waaruit op dat moment bleek dat verdachte tientallen miljoenen coins bezat van onder meer MALC, ERSO, DSE en Paris.<a href="#_69a3a115-51b3-4c49-8c66-c7a8cc182b2a" title="

-

AH091, pagina 20001060, fragment 31.

De voorlopige hechtenis van verdachte heeft tot het moment van de uitspraak, op 8 februari 2021 om 13:15 uur, voortgeduurd. De raadsman heeft verzocht de voorlopige hechtenis van verdachte op te heffen.

AH091, pagina 20001071, fragment 45.

Investing.com. Kryptowährungen. Abgerufen am 22.01.2021.

4.

Wij laten nu zien hoe je LINDA’s kan kopen. Stel je wilt 50 LINDA’s-kopen. Je vult bij Amount 50 in. We zien dat de vraagprijs (Price) in het voorbeeld hierboven 0.00000080 Bitcoin per LINDA is. SUM geeft aan hoeveel je Bitcoin je kwijt bent totaal aan de 50 LIDA’s. FEE zijn de ‘transactiekosten’ die je moet betalen aan het Cryptopia, die is&nbsp;0.00000008 dus in TOTAL ben je&nbsp;0.00004008BTC kwijt met deze aankoop

een geldbedrag, geschat – en de betalingsverplichting daartoe vastgesteld op – in totaal

">58 ‘Zullen we hem straks platgooien?’. ‘Dan moeten we van tevoren de wallets leeghalen’. ‘Gewoon die withdrawals stilleggen’.<a href="#_b61ed235-1eeb-4e0a-ba31-fcae35e0552d" title=" Verdachte heeft géén concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring afgelegd over de herkomst van de voorwerpen. Hij heeft immers verklaard dat hij geen onderzoek doet naar de herkomst van de gelden. Omdat het procesdossier evenmin een aanwijzing oplevert voor een mogelijke legale herkomst van de voorwerpen, is de rechtbank van oordeel dat onder deze omstandigheden met voldoende mate van zekerheid kan worden uitgesloten dat de (virtuele) valuta met een totale waarde van in totaal € 205.290,-- een legale herkomst heeft. De enige aanvaardbare verklaring is dat die (virtuele) valuta een criminele herkomst hebben. De zinsnede ‘dat die voorwerpen geheel of gedeeltelijk – onmiddellijk of middellijk – afkomstig waren uit enig misdrijf’ kan dan ook worden bewezen.

De cryptocurrency exchange Cryptopia werd half januari 2019 gehackt, waarbij naar schatting $16 miljoen werd gestolen.

Ze het proces-verbaal van verhoor getuige [aangever 2] door de rechter-commissaris van 30 november 2021, pagina 2, en de daaraan als bijlage gevoegde algemene voorwaarden van [website 1] , pagina 15.

AH091, pagina 20001052, fragment 18.

Bron

-

Rewards &amp; marktplaats bij Cryptopia

VE01.01, pagina 70002, tiende alinea onder ‘sociaal verhoor’.

">112 Dit zijn volgens verdachte echter allemaal ‘shitcoins’, want daar heeft hij er – blijkens Slack-berichten tussen hem en [medeverdachte 2] van 17 augustus 2017 – bergen van, ‘als het kletsverhaal voor de opening-post maar een leuk verhaal is’.<a href="#_b5fac1e6-9af3-4843-a47a-e7b1358d7071" title="

AH209, pagina’s 20001678 en 20001679, AH209-001, pagina 20001680, en AH418, pagina 1, laatste gedachtestreepje.

AH116, pagina 20001239, de alinea’s onder ‘aanleiding’ en ‘samenvatting’.

en

het misdrijf: van het plegen van witwassen een gewoonte maken;

AH010, pagina’s 2000295 tot en met 2000297, en AH015, pagina’s 2000324 tot en met 2000326.

Hoewel cryptocurrencies zelf erg veilig zijn, kunnen uitwisselingen getroffen worden door allerlei kwetsbaarheden, waardoor ze een doelwit bij uitstek vormen voor kwaadwillenden. Daarom richten we ons hieronder uitsluitend op de Cryptopia hack en de gevolgen ervan.

Een gewoonte maken van het plegen van witwassen

Daarnaast beschikt Cryptopia over een heuse marktplaats: een plek waar je spullen kunt kopen met bitcoin. Wij vinden deze optie te gek. Op deze manier hoef je geen bitcoins te versluizen voor fiatgeld, maar kun je het direct besteden.

VE01.01, pagina 70004, tweede alinea.

VE01.03, pagina 700036, achtste alinea.

-

Deze extra pincode is minder veilig dan 2FA via een app, maar zeker niet verkeerd. Wanneer je naar instellingen gaat, kun je aanklikken waarvoor je de pincode wilt gebruiken. Je kunt dit naar eigen wens aanpassen.

De raadsman heeft primair betoogd dat de benadeelde partijen allen in de vordering niet-ontvankelijk moeten worden verklaard wegens de door hem bepleite vrijspraken. Subsidiair heeft de raadsman betoogd dat vanwege een onevenredige belasting van het strafproces de benadeelde partijen in de vorderingen, gelet op het causaal verband en de eigen schuld, niet-ontvankelijk moeten worden verklaard.

-

RECHTBANK OVERIJSSELVoordat je kunt starten met de handel in cryptovaluta is het noodzakelijk een storting te doen. Het makkelijkste is dat je bitcoin(s) verstuurd naar je cryptopia account. Immers, bitcoin is nodig om andere cryptovaluta te kunnen aanschaffen.

“Volume” is de totale waarde van LINDA waarin gehandeld is in de afgelopen 24 uur.&nbsp;“LOW” is juist de laatste prijs van een transactie wat heeft plaats gevonden in de afgelopen 24 uur. “Change” is het verschil ten opzichte van 24 uur gelden, groen betekent een plus en rood betekent een waardedaling.

De rechtbank overweegt dat uit de hiervoor weergegeven feitelijke gedragingen volgt dat verdachte en/of zijn mededader een onjuiste voorstelling in het leven wilde(n) roepen om daarvan misbruik te maken. Hierbij is gebruik gemaakt van oplichtingsmiddelen zoals bedoeld in artikel 326 Sr, zodat sprake is van een specifieke, voldoende ernstige vorm van bedrieglijk handelen.

Deze rewards worden in volledige willekeur uitgekeerd, dus je moet er een beetje geluk mee hebben.

AH186, pagina 20001574, fragment 3.

de 5 miners die in Deventer in beslag zijn genomen, omdat dit voorwerpen betreft met behulp van welke de misdrijven ‘medeplegen van oplichting’ (feiten 1 en 2) en ‘diefstal, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van verbreking’ (feit 7) zijn begaan;

">161

Bewijs

Cryptopia schorst de handel en kondigt aan dat er ongepland onderhoud zal worden uitgevoerd.

Die MMA-melding hield, zakelijk weergegeven, het volgende in: ‘Er is een hennepkwekerij actief aan [adres 2] . De huurder van dit pand wordt ‘ [naam 5] ’ genoemd. In de loods wordt gesleuteld aan auto’s. Op de bovenverdieping wordt er groots hennep gekweekt. Op 17 november 2019 omstreeks 14:35 uur kwam er een enorm sterke hennepgeur uit de loods. Er staan meerdere auto’s voor de deur en er zijn meerdere personen in de loods aanwezig om te oogsten.’<a href="#_b7b35834-beb2-4261-8b15-6e1f39078617" title="

Zittingsplaats Zwolle

Het handelen van verdachte en/of (een) ander(en) heeft ertoe geleid dat bij [aangever 3] en [aangever 4] een onjuiste voorstelling van zaken in het leven werd geroepen met betrekking tot de persoon van de door hen veronderstelde bankmedewerker van de Triodosbank. Dit geldt zowel wat betreft zijn naam als diens hoedanigheid. De manspersoon die zich telefonisch voordeed als een medewerker van de Triodos-bank, en zich voorstelde als ‘ [naam 13] ’ of ‘ [naam 14] ’, bleek geen medewerker van de Triodos-bank te zijn en maakte gebruik van een andere naam dan de zijne. Hij deelde bovendien – in strijd met de waarheid – mee dat [aangever 3] en [aangever 4] op een door hem voorgestelde handelwijze malafide transacties terug konden draaien. De rechtbank is dan ook van oordeel dat er sprake is van het aannemen van een valse naam en een valse hoedanigheid.

Het is een feit van algemene bekendheid dat het ken-uw-klant-principe een basisvoorwaarde is voor het mogen verrichten van financiële dienstverlening. Uit de feiten en omstandigheden volgt dat verdachte zich hier met zijn Bitcoin ATM niet aan heeft gehouden. Verdachte heeft immers in de periode van 1 januari 2020 tot en met 20 mei 2021 op geen enkele wijze blijk gegeven dat hij de identiteitsgegevens van gebruikers van de Bitcoin ATM heeft gecontroleerd en adequaat bijgehouden. Hij heeft geen onderzoek gedaan naar de herkomst van de (virtuele) valuta. In een chatgesprek van 27 augustus 2020 schrijft verdachte zelfs aan ‘Tyrone’ dat hij de ID-verificatie van zijn Bitcoin ATM in Deventer er zelf af heeft gehaald.<a href="#_5eea9c43-f274-4708-b934-cc19a5f1188a" title="

Ten aanzien van het onder 1 primair, 2, 3, 4, 5 en 7 ten laste gelegde

VE01.02, pagina 700013, derde alinea onder ‘Trap20’.

de woning van verdachte aan [adres 1] ;

De raadsman heeft bepleit dat de officier van justitie niet-ontvankelijk is in de vervolging wegens schending van de beginselen van een behoorlijke procesorde, in het bijzonder het door het Openbaar ministerie gebruik maken van haar strafvorderlijke bevoegdheden voor een ander doel dan waarvoor die bevoegdheden zijn gegeven (détournement de pouvoir). Ter onderbouwing hiervan heeft de raadsman aangevoerd dat:

de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding, de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, en/of heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op die voorwerpen waren, en/of heeft verborgen en/of verhuld wie die voorwerpen voorhanden hebben gehad en/of heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of heeft omgezet en of gebruik heeft gemaakt terwijl hij wist, althans redelijkerwijs moest vermoeden, dat die voorwerpen geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf;

Wat is er met Cryptopia gebeurd?

">76 Aangever [aangever 1] heeft verklaard dat hij ECA wilde aanschaffen, omdat dit een veelbelovende munt zou zijn. Coinhouse was voor zover hij zich kon herinneren ongeveer de enige exchange die ECA aanbood. Op 9 december 2021 verklaarde hij bij de rechter-commissaris: ‘Tot het moment dat ik mijn ECA niet kon opnemen, had ik geen twijfels’.<a href="#_ab65e552-6b19-4a07-bdad-593e4d02fdad" title="

de klanten niet te hebben ingelicht over het sluiten van de opnamefunctie van hun wallet/tegoeden in beheer bij [website 1] waardoor deze virtuele valuta van de klanten niet meer werden uitbetaald, en,

€ 937.030,-- en € 189.000,--, de horloges, het vaartuig, de diverse voertuigen en het bedrag van € 75.000,--, heeft de raadsman aangevoerd dat het Openbaar Ministerie aan de hand van de verklaring van verdachte dat hij legale inkomsten heeft gegenereerd met de handel in cryptovaluta of anderszins geen nader onderzoek heeft gedaan naar de herkomst van de voorwerpen. Ook hier heeft de raadsman gewezen op de vermengingsleer. Daarnaast heeft de raadsman naar voren gebracht dat op geen enkele wijze duidelijkheid is gegeven in hoe de bedragen zijn berekend.

Wanneer je een storting wilt maken, moet je naast je accountnaam op het bitcoin symbool drukken. Vervolgens zal er een dropdown menu uitklappen.

-

het kopiëren en/of aanpassen van (de broncode van) een bestaande virtuele valuta en/of het creëren van de nieuwe virtuele valuta/altcoins (met altcoin namen zoals MALC en/of USA Coin en/of EuropeUnited en/of Paris en/of GET en/of Tulipmania en/of UK Coin en/of SIPS en/of Lepen en/of SLCO en/of ERSO en/of DSE en/of CRUR) en/of

AH283, pagina 20002058, fragment 1.

-

">30 Daarnaast werd er op Twitter in ieder geval met het account [twitteraccount 5] veel ge(re)tweet over cryptovaluta. Dit betrof het Twitter-account van verdachte.<a href="#_aded8678-6fff-41a0-a2b8-23d72d6ffd5d" title="

AD00, pagina 00006.

Pagina 7.

Storten van cryptovaluta

AH186, pagina 20001603.

- Causaal verband

Het onderzoek naar de gegevens op de laptop

het misdrijf: diefstal, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van verbreking.

Het conservatoir beslag

Als je verder naar beneden scrolt zie je het ORDER BOOK. Het orderbook is een overzicht van alle recente aan en verkoop orders.&nbsp;&nbsp;Aan de linkerkant staan de orders van handelaren die LINDA willen kopen tegen een X-bedrag. Aan de rechterkant staan de orders van handelaren die de LINDA willen verkopen voor een X-bedrag.

Stel dat DGB een mooie plus noteert, dan wil je wellicht verkopen. Je kunt bij cryptopia bij ‘exchange' een sell order plaatsen. Dit is op dezelfde pagina als waar je een aankoop hebt gedaan. In het geval je DGB verkoopt, krijg je daar bitcoin voor terug. De hoeveelheid bitcoin kun je gebruiken om een andere cryptomunt aan te kopen, maar ook gebruiken om in een later stadium om te laten zetten in fiatgeld (euro).

Ad. 6 – De stortfunctie van de wallet bewust openhouden Cryptopia schort de handel op en kondigt aan dat er ongepland onderhoud zal worden uitgevoerd.

Het alternatieve scenario dat verdachte zelf slachtoffer zou zijn geworden van oplichting – zoals de raadsman ter terechtzitting heeft betoogd – is op grond van het procesdossier op geen enkele wijze aannemelijk geworden. De gedragingen van verdachte duiden immers op het (mede)plegen van oplichting. De rechtbank verwerpt het verweer van de raadsman.

De rechtbank komt tot een bewezenverklaring van het onder 5 ten laste gelegde ‘eenvoudig witwassen en van het plegen van witwassen een gewoonte maken’ op grond van de hierna genoemde bewijsmiddelen.- De voorwerpen die ‘uit enig eigen misdrijf’ afkomstig zijn

- legt de maatregel op dat verdachte verplicht is ter zake van het onder feit 1 primair bewezen verklaarde feit tot hoofdelijke betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 837,22, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 19 april 2018 ten behoeve van de benadeelde [aangever 2] , en bepaalt, voor het geval volledig verhaal van het verschuldigde bedrag niet mogelijk blijkt, dat gijzeling voor de duur van 16 dagen kan worden toegepast, een en ander voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan. Tenuitvoerlegging van de gijzeling laat de betalingsverplichting onverlet;

Datum vonnis: 8 februari 2022

AH279, pagina’s 20002005 en 20002006.

feit 7:

- Causaal verband

De rechtbank zal, gelet op de inhoud van dit vonnis en de hoogte van de opgelegde vrijheidsstraf, de voorlopige hechtenis van verdachte niet opheffen. De voorlopige hechtenis van verdachte blijft dus voortduren en het verzoek tot de opheffing daarvan zal worden afgewezen.

VE01.04, pagina 700044, zesde en zevende alinea.

">172

Listige kunstgrepen

[medeverdachte 1] verklaarde dat de domeinnaam [website 1] door hem op [website 13] is geregistreerd.<a href="#_1186eb08-1e9f-440e-a189-859d38107529" title="

3.2

AH279, pagina’s 20002008.

Meervoudige kamer

Privacy

-

5

Ten aanzien van de onder 1 primair, 2 en 3 ten laste gelegde oplichting

">42 Verdachte en [medeverdachte 1] hebben voor [website 1] gebruik gemaakt van zo’n bot. Hiermee hebben ze handelsvolume gecreëerd. Op 25 september 2017 stuurt [medeverdachte 1] aan verdachte: ‘Het lijkt dan alsof er 1.000 mensen aan het traden zijn’.<a href="#_befde5f2-e891-4bac-9cc7-2f06ad52ca39" title="

">39 Een maand na de lancering van [website 1] had de cryptohandelsplaats 20.000 leden. Op 18 januari 2018 stuurt [medeverdachte 1] aan verdachte: ‘We bestaan nu een maand precies’. Verdachte reageert daarop met: ‘Nice, bijna 20.000 leden’.<a href="#_b5862712-fce3-45f0-aad4-bca22427cba9" title="

de vordering op de heer [naam 17] ter waarde van € 75.000,--;

van een coin op een handelsplaats. Om de coins te kunnen verkopen, moeten deze worden opgenomen in het assortiment van een cryptohandelsplaats. Dit wordt listen genoemd. Hierna kan, net als bij een aandelenbeurs, worden gehandeld in de coin.

-

">56 Op 4 april 2018 blijkt dat het handelsvolume laag was.<a href="#_109c3b02-9041-4dae-846b-b2d6d28e8103" title="

Volgens vaste rechtspraak is de vaststelling van een niet-ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie in de vervolging slechts in uitzonderlijke gevallen aan de orde. Daarvoor is alleen plaats in het geval dat het vormverzuim daarin bestaat dat met de opsporing of vervolging belaste ambtenaren ernstig inbreuk hebben gemaakt op beginselen van een behoorlijke procesorde, waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekortgedaan.<a href="#_31059bfd-cd52-4881-a764-af93d70c160c" title="

">18 De rechtbank is van oordeel dat virtuele valuta (zoals Bitcoins en altcoins) eveneens zijn aan te merken als ‘enig goed’, omdat deze online opgebouwde bezittingen voor zowel aangever(s) en verdachte(n) een reële waarde hebben die hen kan worden afgenomen. Het betreft immers een (virtueel) ruil- of betaalmiddel waarmee goederen en diensten kunnen worden aangekocht en verkocht. Ook gegevens, zoals een afbeelding van een legitimatiebewijs, kunnen gekwalificeerd worden als ‘enig goed’, omdat degene die de feitelijke macht hierover heeft dit noodzakelijkerwijs verliest als een ander zich de feitelijke macht erover verschaft.<a href="#_adfaac2f-fddc-4003-a355-468ab987fd1f" title="

window.typeformEmbed.makePopup(url , {

De rechtbank stelt onder verwijzing naar de hiervoor ten aanzien van onder feit 3 genoemde bewijsmiddelen vast dat verdachte de geldbedragen van € 970,-- en € 4.740,-- heeft verworven en voorhanden heeft gehad, terwijl deze onmiddellijk uit enig eigen misdrijf afkomstig waren. De geldbedragen betreffen immers de opbrengst van het door verdachte onder feit 3 gepleegde medeplegen van oplichting (Triodos-bank). De gedragingen van verdachte zijn er op gericht geweest de criminele herkomst van de geldbedragen daadwerkelijk te verbergen en te verhullen. De opbrengsten werden ontvangen op accounts van de cryptovalutahandelsplaats [provider 2] . Deze accounts stonden op naam van verdachte of een ander. Vervolgens zijn de geldbedragen door verdachte omgezet in Bitcoins of altcoins dan wel in giraal geld en daarna in contant geld. Met zijn handelen heeft verdachte de geldbedragen niet-traceerbaar gemaakt. Verdachte heeft dan ook opzettelijk de genoemde bedragen voorhanden gehad en omgezet, terwijl deze – onmiddellijk – uit enig misdrijf afkomstig waren. De rechtbank acht ten aanzien van het derde gedachtestreepje eenvoudig witwassen wettig en overtuigend bewezen.

">191 Uit een analyse van die transacties is gebleken dat er in totaal een bedrag van € 182.320,-- in contanten door de Bitcoin ATM van derden in ontvangst is genomen ten behoeve van de aankoop van virtuele valuta. Het bedrag aan contante uitgaven aan derden door de Bitcoin ATM ten behoeve van de verkoop van virtuele valuta betreft € 22.970,--.<a href="#_2a33d23c-ad99-427b-973b-8be49e48e612" title="

">3

AH135, pagina 20001366, en VE01.01, pagina 70004, veertiende alinea.

Uit nader onderzoek van de politie naar de contante geldstromen op de bankrekeningen van verdachte in de periode van 1 januari 2020 tot en met 20 mei 2021 blijkt dat het aantal contante stortingen min de contante opnames een totaalbedrag betreft van € 937.030,--.<a href="#_57d89c71-2d42-4232-88ca-250d903b9434" title="

het misdrijf: diefstal, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van verbreking;

7.4

De maatstaf

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat de volgende voorwerpen verbeurd moeten worden verklaard:

Registreren bij CryptopiaGoedkoop crypto kopen?

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het verbergen en verhullen van:

zulks terwijl hij van het plegen van dat feit een gewoonte heeft gemaakt. ">5

[verdachte] ,

De rechtbank zal de benadeelde partij daarom in de vordering niet-ontvankelijk verklaren en bepalen dat de benadeelde partij de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Stap 5: reclame maken voor de

AH320, pagina 20002255, fragment 22.

AH317, pagina 20002216, tweede screenshot van het Twitter-account [twitteraccount 1] .

8.1.1

">53Verdachte en [medeverdachte 1] hebben ervoor gezorgd dat hun eigen gegevens niet aan [website 1] konden worden gelinkt. Uit chatberichten van 2 mei 2018 komt naar voren: ‘Oke, ik ga die gebruikersnaam ‘ [accountnaam 2] ’ aanpassen, mobielnummer weggooien, en dan is het bewijs weg’. ‘Beter zeker zijn en iemand een stap voor zijn, dan dat je straks de sjaak bent’.<a href="#_319183c2-9597-4840-82de-41162e26f1c7" title="

een of meer personen heeft bewogen tot de afgifte van geld en/of van enig goed en/of gegevens te weten; enige hoeveelheid bitcoin en/of litecoin en/of electra en/of x8 en/of eco althans een of meer virtuele valuta (met een minimale totaalwaarde van € 125.493,--) en/of de afgifte van (een afbeelding van) van hun legitimatiebewijs door - zakelijk weergegeven –

Bron

AH05.01, pagina’s 1000127 en 1000128.

AH245, pagina 20001771, derde alinea, en pagina 20001781, de alinea onder ‘geïnstalleerde applicaties’.

Dinsdag, 15 januari

">167 Op 26 april 2021 is uit onderzoek naar de wallet van verdachte met betrekking tot wat hij van de handelsplaatsen CoinExchange, YoBit, Bittrex en NovaExchange zelfs gebleken dat hij 406,7306 Bitcoins heeft ontvangen met een waarde van € 2.044.886,93.<a href="#_d296bc84-0108-4d09-8660-74954882c418" title="

Het aannemen van een valse hoedanigheid

- Het voorwaardelijk opzet &amp; verbergen/verhullen/omzetten

Ook vinden we het forum een goede keuze. Je kunt hier antwoord krijgen op al je vragen. Daarnaast is het prettig dat je direct cryptovaluta kunt verzenden naar een andere gebruiker.

De rechtbank stelt op basis van het voorgaande vast dat de cryptohandelsplaats/exchange [website 1] door verdachte en [medeverdachte 1] is opgezet en dat zij zich hiermee wilden voordoen als een bonafide facilitator van de handel in virtuele valuta en zijnde een reguliere handelsplaats voor virtuele valuta.

Bron Ad. 5 – De klanten niet inlichten over het sluiten van de opnamefunctie van hun wallet

De rechtbank constateert dat verdachte door de officier van justitie is uitgenodigd om op 25 mei 2021 om 10:30 uur op een hoorzitting (OM-zitting) te verschijnen vanwege diefstal van elektriciteit op 20 april 2020.<a href="#_56c51c73-fd45-4af2-a755-f213e421c158" title="

Bewijs

[medeverdachte 1] (hierna: [medeverdachte 1] ) verklaarde op 20 mei 2021, onder meer: ‘De cryptovalutahandelsplaats [website 1] is door mij en verdachte samen opgezet’.<a href="#_f3d62854-a021-4bac-80dd-cc48742ce54e" title="

Daarna druk je op ‘buy DGB'

">180De hiervoor vermelde bevindingen vinden naar het oordeel van de rechtbank steun in het gegeven dat op de bij de fouillering van verdachte aangetroffen iPhone de applicaties van N26 – The Mobile Bank en Triodos Bankieren NL waren geïnstalleerd.<a href="#_00c8ce34-9a5a-4912-a33a-901fff08bc64" title="

Cryptopia zal om je pincode vragen (mits ingesteld)

Verdachte en/of (een) ander(en) heeft/hebben meerdere woorden geuit en meerdere gegevens op schrift weergegeven die bij [aangever 3] en [aangever 4] een onjuiste voorstelling van zaken in het leven hebben geroepen door meer dan één enkele leugenachtige mededeling. De rechtbank is van oordeel dat er sprake is van een samenweefsel van verdichtsels. [aangever 3] en [aangever 4] moesten immers gebruikmaken van de Triodos-app en de identifier om middels QR-codes die waren voorzien van het Triodos-logo de iDeal-betaling(en) te kunnen verrichten. Deze QR-codes werden aan [aangever 3] en [aangever 4] per e-mail ontvangen, welke e-mails waren verstuurd door een e-mailadres waarmee werd verondersteld dat dit een e-mailadres van de Triodos-bank betrof. Verdachte en/of (een) ander(en) heeft/hebben – toen [aangever 3] en [aangever 4] probeerden na te gaan of de manspersoon aan de telefoon daadwerkelijk een medewerker van de Triodos-bank was – het vertrouwen van [aangever 3] en [aangever 4] gewekt door onder meer de inlognummers voor het gebruik van de identifier mee te delen. De mededelingen die de veronderstelde bankmedewerker telefonisch aan [aangever 3] en [aangever 4] heeft geuit, hebben hen misleid. De rechtbank is van oordeel dat er sprake is van een samenweefsel van verdichtsels.

Stap 2: Het launchen van de

">88 Genoemde bedragen vormen opgeteld een bedrag van € 125.493,34. Dit bedrag ziet enkel op de transacties met betrekking tot Bitcoins, omdat het strafrechtelijk onderzoek zich uitsluitend daartoe heeft beperkt. De rechtbank kan om die reden niet vaststellen hoeveel verdachte en [medeverdachte 1] hebben verdiend met het wegsluizen van altcoins. De rechtbank stelt op basis van het voorgaande vast dat meerdere personen (waaronder aangevers [aangever 1] en [aangever 2] ) door listige kunstgrepen en het aannemen van een valse hoedanigheid zijn bewogen tot afgifte van (virtuele) valuta (met destijds een gezamenlijke waarde van minimaal € 125.493,34) en (een afbeelding van) hun legitimatiebewijs ten behoeve van de registratie bij [website 1] . - Oogmerk van wederrechtelijke bevoordeling, de periode &amp; medeplegen

Op 24 juni 2021 is uit onderzoek naar de transacties gebleken dat de betalingen van [aangever 4] , met in totaal een bedrag van € 4.740,--, ten gunste zijn gekomen van het [provider 2] -account op naam van verdachte, gekoppeld aan het e-mailadres [mailadres 2] . Dit account is geverifieerd aan de hand van de identiteitskaart van verdachte. Het is bovendien gebleken dat het voormelde IP-adres [ip-adres] gebruik heeft gemaakt van dit [provider 2] -account.<a href="#_1d75341d-1cfc-4aec-9712-585c4b9aa773" title="

AH088, pagina 2000972, fragment 32.

de werkelijke aard en de herkomst heeft verborgen en verhuld, heeft verborgen en verhuld wie de rechthebbende op die voorwerpen waren, heeft verborgen en verhuld wie die voorwerpen voorhanden hebben gehad, heeft verworven en voorhanden heeft gehad, heeft omgezet en gebruik heeft gemaakt, terwijl hij wist dat die voorwerpen geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf en hij van het plegen van dit feit een gewoonte heeft gemaakt;

Zo ziet een ‘Candlestock’ op Cryptopia er uit. Wij leggen verder in deze handleiding uit hoe je een Candlestock moet leren begrijpen.

-

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

De vordering van de officier van justitie

Balans

De rechtbank overweegt dat op grond van de bewijsmiddelen geen rechtstreeks verband valt te leggen tussen de afkomst van de (virtuele) valuta en een specifiek misdrijf, maar dat volgens vaste rechtspraak witwassen desondanks bewezen kan worden verklaard. Het gaat dan om de gevallen waarbij het op grond van de feiten en omstandigheden niet anders kan dan dat de voorwerpen van misdrijf afkomstig zijn. Als de feiten en omstandigheden in het procesdossier zodanig zijn dat er zonder meer sprake is van een vermoeden van witwassen, mag van verdachte worden verlangd dat hij een verklaring geeft over de herkomst van de voorwerpen. Die verklaring van verdachte moet concreet, verifieerbaar en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk zijn. Als uit nader onderzoek blijkt dat met voldoende mate van zekerheid kan worden uitgesloten dat de voorwerpen een legale herkomst hebben en dat een criminele herkomst de enige aanvaardbare verklaring is, kan het witwassen van die voorwerpen bewezen worden.<a href="#_f183da6c-4c1d-4279-91b8-438f4370f083" title="

€ 937.030,-- moeten worden verdisconteerd, zodat verdachte niet onevenredig door de verbeurdverklaring wordt getroffen.

Vermeende manipulatie van chatgesprekken

coins. De stappen 1 tot en met 6 kunnen worden herhaald zolang er vraag is naar de cryptovaluta, al dan niet in combinatie met het opzetten van andere ‘zelfgemaakte’ coins. Het maken van een coin is niet strafbaar. Het handelen daarin of het verkopen van grote hoeveelheden coins evenmin. op (een of meer) [website 11] pagina(s) en/of internetfora en/of social media ten aanzien van MALC en/of USA Coin en/of EuropeUnited en/of Paris en/of GET en/of Tulipmania en/of UK Coin en/of SIPS en/of Lepen en/of SLCO en/of ERSO en/of DSE en/of CRUR) onjuiste informatie te verstrekken over (aanzienlijke) de hoeveelheid/het aantal altcoins dat beschikbaar is op de (virtuele) valuta markt (waardoor (een of meer) personen worden bewogen tot het aankopen van (een) altcoin(s) tegen een (aanzienlijk) hogere prijs) en/of

Wat nu voor beleggers?

Ad. 1 – Bonafide websites opzetten en de indruk wekken dat de altcoins betrouwbaar zijn

De rechtbank komt tot een bewezenverklaring van het onder 1 primair ten laste gelegde ‘medeplegen van oplichting’ op grond van de hierna genoemde bewijsmiddelen.<a href="#_232d7cd2-e9da-435b-ad06-0e0c53c7d7bf" title="

Zie het proces-verbaal van de in het openbaar gehouden terechtzitting op 11 januari 2022.

Feit 6: Diefstal van stroom in Zaandam - vrijspraak

Donderdag, 17 januari

">143 In de mailbox van het e-mailadres [mailadres 2] (het e-mailadres van verdachte) zijn ook verscheidene e-mails aangetroffen over het listen bij CoinExchange tussen 14 juni 2017 en 25 september 2019 met betrekking tot de altcoins EuropeUnited, USA, DSE, ERSO, UK Coin, Paris, Green Energy Token (GET), MALC en CRUR.<a href="#_2c997739-da81-4ad1-b504-8bb37989e69b" title="

">155 Bij de ‘veiligheidsupdate’ werd door verdachte dus bewust niet verteld dat hijzelf miljarden coins had bijgemaakt. In een chatgesprek op 8 april 2018 zegt verdachte tegen [medeverdachte 1] : ‘Tegenwoordig doe ik het anders. Maak ik zo’n grote premine dat het zelfs rendabel is om op de Ethereum (ETH)-markt te verkopen’.<a href="#_6f42478a-1ff5-4f0a-be52-077f4a412ac7" title="

AH154, pagina 20001450.

6 De strafbaarheid van verdachte

AH088, pagina’s 2000983 en 2000984, fragment 49.

Wat zijn cryptocurrencies?

het niet in beslag genomen geldbedrag van € 937.030,--. De in beslag genomen virtuele valuta kunnen hierop in mindering worden gebracht. ">124 Verdachte verklaart over de premines in een chatgesprek met [medeverdachte 2] op 8 september 2017: ‘Pietje pannenkoek die net dat lijntje code kan lezen, die vind dan niks meer. Niemand die in de code ziet hoeveel coins er zijn’.<a href="#_20f441f8-0b0e-4c6c-b8d8-084fa02e1c98" title="

">190 Deze Bitcoin ATM ondersteunde euro’s en de limieten waren als volgt ingesteld: € 14.000,-- per transactie, € 100.000,-- per uur en € 1.000.000,-- per dag.<a href="#_425a5557-729e-4ec0-a0c6-de5f99c77ad1" title="

augustus 2018 te Deventer en/of Apeldoorn, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of een ander

7.3.4

AH186, pagina 20001590.

7.2

">187 Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij in de ten laste gelegde periode van 1 januari 2020 tot en met 20 mei 2021 géén identificerende gegevens van gebruikers van de Bitcoin ATM heeft gevraagd, dat hij in die periode evenmin een administratie voor wat betreft de gegevens van gebruikers heeft bijgehouden en dat hij de gebruikers van de Bitcoin ATM niet kent.<a href="#_4cdb56ec-8073-452f-8c03-2e786b39943a" title="

Cryptopia is een prettig exchange om mee te werken. Het oogt iet wat saai, maar het is verder heel overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. De optie om er spullen te kunnen kopen, vinden we te gek en het zal nog beter zijn, als men kan samenwerken met grote partijen als alibaba of een andere gigant.

">95 Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij ‘ [naam 6] ’ was.<a href="#_f47dfbae-1bc7-4169-aacc-c744f159ff8d" title="Wil jij graag de aangekochte LINDA’s van Cryptopia afhalen dan gaat dat als volgt. Ga weer rechtsboven naar het Bitcoin logo en klik vervolgens op “Withdraw’ Vul daarna de vanzelfsprekende stappen in.

-

AH321, pagina 20002276, fragment 35.

-

Meest populair

Heb je nog geen account bij Cryptopia dan laten wij nu zien hoe je dat aanmaakt. Wanneer je naar cryptopia.co.nz gaat en je klikt rechtsboven op register zie je het volgende scherm verschijnen.

De rechtbank stelt onder verwijzing naar de hiervoor ten aanzien van onder feit 2 genoemde bewijsmiddelen vast dat verdachte in ieder geval een geldbedrag van € 863.538,43 heeft verworven en voorhanden heeft gehad, terwijl dit onmiddellijk uit enig eigen misdrijf afkomstig was. Het geldbedrag betreft immers de opbrengst van het door verdachte onder feit 2 gepleegde medeplegen van oplichting (pumpen en dumpen). De gedragingen van verdachte zijn er op gericht geweest de criminele herkomst van het geldbedrag daadwerkelijk te verbergen en te verhullen. De opbrengsten van de verkoop van altcoins werden door verdachte in zijn eigen wallet gestort en daarna via een cryptovalutahandelsplaats omgezet in Bitcoins. Die Bitcoins werden vervolgens omgezet in giraal geld en daarna in contant geld. Hierbij houdt de rechtbank er overigens ook rekening mee dat verdachte op 5 oktober 2018 in een chatgesprek aan ‘dariinternational’ schrijft: ‘Heb nooit veel op de bank staan, haha’.<a href="#_48eb0964-59df-433c-9291-2db02f59a5a9" title="

- veroordeelt verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij [aangever 2] gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering;

De straf Uit het strafblad van verdachte van 24 november 2021 blijkt dat hij eerder is veroordeeld voor onder meer vermogensdelicten, maar niet eerder met politie en/of justitie in aanraking is geweest voor cybercriminaliteit.

AH274, pagina 20001988, fragment 1. Uit het procesdossier blijkt dat er geen personen in het pand aanwezig waren. Op de eerste verdieping troffen de verbalisanten meerdere soorten computerapparatuur aan, waarbij op sommige apparatuur ‘antminer’ stond geschreven. Het vermoeden rees dat er sprake was van het minen van Bitcoins of andere cryptocurrency’s. Daarnaast namen de verbalisanten in de meterkast waar dat er met stroom was gerommeld. Een medewerker van Enexis constateerde vervolgens dat er sprake was van diefstal van stroom.<a href="#_82a4fbc5-c088-4007-8b64-c461327a837f" title="

AH087, pagina’s 2000951 tot en met 2000953.

De rechtbank overweegt dat op basis van het procesdossier niet kan worden vastgesteld wie de mansperso(o)n(en) is/zijn geweest die met [aangever 3] en [aangever 4] heeft/hebben gebeld. Maar op basis van de eerder vermelde transactiegegevens en het WhatsApp-gesprek staat vast dat de hiervoor genoemde feitelijke gedragingen door verdachte en één of meer (onbekend gebleven) ander(en) zijn verricht. Bij verdachte en/of zijn mededader(s) is sprake geweest van een vooropgezet plan om klanten van de Triodos-bank op te lichten. De gedragingen van verdachte en/of zijn mededader(s) zijn er immers van meet af aan op gericht geweest om zichzelf of een ander op een bedrieglijke wijze financieel te bevoordelen. Uit de vastgestelde feitelijke gedragingen volgt dat verdachte dit nauw en bewust samen met één of meer ander(en) heeft gedaan. De verdachten hadden daarbij het oogmerk om klanten van de Triodos-bank te bewegen tot de afgifte van geld. Dit bevoordelen blijkt uit het feit dat de gelden werden ontvangen op rekeningen van verdachte of een ander. De rechtbank is van oordeel dat verdachte en één of meer ander(en) de oplichting in de ten laste gelegde periode van 1 februari 2021 tot en met 28 februari 2021 in Nederland telkens samen hebben gepleegd.

De laatste fondsen van Cryptopia zijn teruggetrokken.

Nu tijdens het verhandelde ter terechtzitting is gebleken dat het zowel voor de officier van justitie als de raadsman evident is waartegen verdachte zich moet verdedigen, begrijpt de rechtbank de tenlastelegging – gelet op overige gedachtestreepjes van de tenlastelegging – zó dat het Openbaar Ministerie de bedoeling had om ook het verhullen en verbergen van de werkelijke aard en de herkomst van de virtuele valuta ten laste te leggen.

Wanneer je onderstaande stappen uitvoert, kun je een cryptomunt naar wens aankopen die genoteerd is op het platform van Cryptopia.

">146 Ook spreekt verdachte op 17 maart 2019 in een chatgesprek over ’25 BTC op Yobit’.<a href="#_4da9a86a-6f73-478a-a20d-483f55841942" title="

AH091, pagina 20001064, fragment 37.

De ontvankelijkheid van de officier van justitie in de vervolging

De pincode die we hierboven even aanhaalde is nodig tijdens het inloggen. Cryptopia kiest ervoor om een extra maatregel te gebruiken tijdens het inloggen, ook wel bekend als 2FA (2 factor authentication).

AH427.

AH418.

De rechtbank houdt er rekening mee dat het een feit van algemene bekendheid is dat er géén centraal orgaan is die persoonsgegevens koppelt aan transacties, waardoor het onmogelijk is om individuele investeerders te koppelen aan een door verdachte verhandelde altcoin. Hoewel een transactie wél naar een wallet herleid kan worden, is aan die wallet – vanwege het basisprincipe van anonimiteit zoals dit geldt bij de wereldwijde handel in cryptocurrency’s – niet zonder meer aan een persoon te koppelen. Verdachte was zich hiervan bewust. Toen exchanges hun regels aanscherpten om fraude te voorkopen, ging verdachte immers bewust op zoek naar kleinere exchanges waar hij zijn persoonsgegevens niet hoefde af te geven.<a href="#_e6926415-9ebb-41dc-9947-11a6dbb63090" title="

">157 Dat pumpen en dumpen heeft in de praktijk ook daadwerkelijk plaatsgevonden. Door het aan- en verkopen op verschillende cryptovalutahandelsplaatsen van de door verdachte gecreëerde altcoins maakte verdachte handelsvolume, waardoor de coins aantrekkelijk werden voor investeerders.<a href="#_d6e7ca26-205e-4fd1-94cd-5f6ccd56bb6b" title="

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2017 tot en met 20 mei 2021 te Deventer en/of Merkelbeek, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, één of meer personen heeft/hebben bewogen tot de afgifte van geld en/of enig goed door

Het volgende scherm zie je verschijnen en je zoekt Bitcoin (BTC) op. Bitcoin is de meest gebruikte cryptocurrency bij het kopen van andere digitale munten. Wanneer je Bitcoin hebt geselecteerd zie je het volgende verschijnen.

3 Conclusie

De benadeelde partij [aangever 2] heeft in zijn voegingsformulier verzocht de schadevergoedingsmaatregel op te leggen.De rechtbank zal de maatregel als bedoeld in artikel 36f Sr opleggen, aangezien verdachte jegens de benadeelde partij naar burgerlijk recht (mede) aansprakelijk is voor de schade die door het onder 1 primair bewezen verklaarde feit is toegebracht.Als door verdachte niet volledig wordt betaald, kan deze verplichting worden aangevuld met 16 dagen gijzeling, waarbij toepassing van de gijzeling de betalingsverplichting niet opheft.

De raadsman heeft ten aanzien van het onder 7 ten laste gelegde primair zijn onder 3.2.1 weergegeven verweer herhaald, gevolgd door de conclusie dat dit feit aldus via een strafbeschikking had moeten worden afgedaan. Subsidiair heeft de raadsman betoogd dat de diefstal van stroom wettig en overtuigend kan worden bewezen, maar dat er geen sprake is van medeplegen.

">19

De verklaring van aangeefster [aangever 4]

Ad. 5 – Op het internet reclame maken over de door verdachte gecreëerde altcoins

Hierna kun je klikken op ‘balances' of ‘deposit' om een storting te kunnen maken. Zelf geven we de voorkeur aan ‘deposit'.

en,

">173

2.5 Wordt Cryptopia opgeheven?

de domeinnaam van (één of meer) websites (te weten; [website 2] en/of [website 3] en/of [website 4] en/of [website 5] en/of [website 6] en/of [website 7] en/of [website 8] en/of [website 9] en/of [website 10] ) te registreren en (voornoemde) website te bouwen en/of online te zetten en/of te onderhouden en zich op deze wijze voor te doen als een bonafide (software) maker van virtuele valuta/altcoins en op deze wijze de indruk te wekken dat het om (een) bonafide altcoin(s) zou gaan en/of

De rechtbank overweegt dat uit de hiervoor weergegeven feitelijke gedragingen volgt dat verdachte en [medeverdachte 2] een onjuiste voorstelling in het leven wilden roepen om daarvan misbruik te maken. Hierbij is gebruik gemaakt van oplichtingsmiddelen zoals bedoeld in artikel 326 Sr, zodat sprake is van een specifieke, voldoende ernstige vorm van bedrieglijk handelen.

Uitbetalen bij Cryptopia

Exchanges

feit 1 subsidiair: in de periode van 27 augustus 2017 tot en met 5 augustus 2018 in Deventer samen met anderen of alleen geldbedragen en (virtuele) valuta heeft verduisterd;

">83 Het aantal gebruikers wordt ondersteund door de chatgesprekken, waaruit onder meer blijkt dat Coinhouse volgens verdachte op 18 februari 2018 26.000 leden had.<a href="#_f137c24f-9c4c-453f-8390-78c4eaffee2b" title="

Het standpunt van de verdediging

Balans

Daarnaast beschikt Cryptopia over een heuse marktplaats: een plek waar je spullen kunt kopen met bitcoin. Wij vinden deze optie te gek. Op deze manier hoef je geen bitcoins te versluizen voor fiatgeld, maar kun je het direct besteden.

hij in de periode van 27 augustus 2017 tot en met 5 augustus 2018 in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander (telkens) met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen meer personen heeft bewogen tot afgifte van enig goed, te weten: enige hoeveelheid virtuele valuta (met een minimale totaalwaarde van € 125.493,--) en de afgifte van (een afbeelding van) van hun legitimatiebewijs, door - zakelijk weergegeven -

">192 Daarnaast is op 13 maart 2021 gebleken dat de FIU (Financial Intelligence United)-Nederland géén melding(en) van verdachte heeft ontvangen, terwijl de waarde van de op 1 januari 2021 verkochte Bitcoins méér dan € 10.000,-- betrof en er door gebruikers van de Bitcoin ATM is betaald met coupures van onder meer € 200,-- en € 500,--.<a href="#_b42ebe09-3a96-4345-960a-2d98af55b855" title="

-

AH206, pagina 20001655, derde alinea.

een bedrag ad. € 1.772,-- (afkomstig van [naam 1] ) en/of een bedrag ad. € 1.000,-- (afkomstig van [naam 2] ) en/of een bedrag ad € 970,-- (afkomstig van [aangever 3] ) en/of een bedrag van € 4.740,-- (afkomstig van [aangever 4] ) en/of een bedrag ad. € 1.670 (afkomstig van [naam 3] en/of [naam 4] ) althans van enig(e) geldbedrag(en), de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing verborgen en/of verhuld en/of verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende is en/of dit/deze geldbedrag(en) verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet en/of daarvan gebruik heeft/hebben gemaakt (zaaksdossier 3) terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en) althans moeten vermoeden dat die/dat geldbedrag(en) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren uit enig/eigen misdrijf; en/of

Er is sprake geweest van meer dan één misleidende feitelijke handeling die een onjuiste voorstelling van zaken in het leven hebben geroepen. De altcoins MALC, USA Coin, EuropeUnited, Paris, GET, Tulipmania, UK Coin, SIPS, Lepen, SLCO, ERSO, DSE en CRUR zijn – in strijd met de waarheid – door verdachte gecreëerd als reguliere bonafide altcoins voor de handel in virtuele valuta. Verdachte heeft, voordat hij de coins op de markt bracht, websites opgezet, online informatie over de coins verstrekt op [website 11] -pagina’s, de altcoins in het assortiment van een cryptohandelsplaats laten opnemen en samen met anderen (waaronder [medeverdachte 2] ) social media-accounts aangemaakt en promotieteksten verspreid om personen te bewegen tot het doen van investeringen in die coins. Hiermee werd voor de investeerders in genoemde virtuele valuta een onjuiste voorstelling van zaken in het leven geroepen. Verdachte wilde hier vervolgens misbruik van maken. De gedeelde informatie op [website 11] -pagina’s over de virtuele valuta en de bron/programmeercodes en software programma’s/wallets van die cryptocurrency’s, waren vals en onjuist, waardoor de indruk werd gewekt dat het om betrouwbare virtuele valuta ging en personen werden bewogen tot het aankopen van altcoins tegen een (aanzienlijk) hogere prijs. De vermelde gegevens over het aantal door verdachte gemaakte/geminede altcoins ontbraken of waren onjuist of niet volledig, waardoor verdachte in staat was de prijs/koers van deze altcoins te beïnvloeden. Deze werkwijze van verdachte leidde telkens tot het pumpen en dumpen van de door hem gecreëerde altcoins. De rechtbank is dan ook van oordeel dat verdachte zich heeft bediend van listige kunstgrepen.

6

">208 Verdachte heeft ter terechtzitting bekend dat hij de stroom – buiten de meter om – heeft weggenomen ten behoeve van de miningfarm.<a href="#_5c8cb026-585a-4a6b-a10f-fd5dd381b976" title="

waardoor één of meer anderen werd(en) bewogen tot de afgifte van 261,4075 bitcoin (omgerekend een bedrag van € 1.034.263,59), althans van enig goed;

Ten aanzien van het onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 ten laste gelegde